Ordningsregler & Bokningsvillkor

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Välkommen till vår campingplats! Vi hoppas att Du skall få en mycket trevlig vistelse här hos oss. Följande ordningsregler är till för din och de andra camparnas trevnad. Observera att vi har 21-årsgräns för bokning hos oss. Över midsommar är åldersgränsen 23 år.

 1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt Camping Key Europe*. Vid incheckning får du ditt bomkort så att du kan köra in med bilen till stugan/ campingplatsen. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.2. Det är endast tillåtet med En bil per campingplats/stuga innanför bommarna. Tillfälliga besökande och extra bilar ombeds parkera på parkeringsplatsen ovanför receptionen. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.3. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.4. Tänk på att vi har vattenbrist på Öland! Kom ihåg att spara på vattnet genom att exempelvis ta kortare duschar, endast köra med fulla tvättmaskiner och att inte diska under rinnande vatten.
 2. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, till exempel egna duschanordningar, skyddsvallar med mera, är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.9. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.

  10. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.

  11. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

  12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.

  13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

  14. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.15.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.
  Stugorna ska vara utrymda och städade senast 11.00.

  15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

  16. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

  17. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

 

Personer som inte följer ordningsreglerna kan komma att avvisas från området utan återbetalning och fråntas sitt campingkort.

 

BOKNINGSVILLKOR

Viktig information:

Lundegård Camping & Stugby tillämpar Camping Key Europe vid bokning av camping (ej stugor). Kortet kan du köpa på vår hemsida eller via camping.se. Har du inget kort vid incheckning utfärdar vi ett i receptionen mot en extra kostnad.

Vi har en åldersgräns på 21 år för bokning hos oss.
Över midsommar är åldersgränsen 23 år.

Incheckning sker efter kl 15.00.
Utcheckning för stugor sker senast 11.00 och för camping är sista utcheckning 15.00.

Vid händelse utom vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till ett likvärdigt boende.

 

När är bokningen bindande?

Bokningen är bindande när du har mottagit en bekräftelse från oss. Bekräftelsen skickas via epost.

När skall jag betala?

Vi skickar dig en faktura när vi har mottagit din bokning. Från bokningsdagen ska första betalningen (20 % av hyresbeloppet) vara oss tillhanda inom 10 dagar. Resterande hyresbelopp betalas senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning mindre än 50 dagar innan ankomst ska hela hyresbeloppet betalas inom 10 dagar.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om betalning uteblir avbokas bokningen och avbokningsreglerna träder i kraft.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte kan tillhandahålla det boende ni bokat eller likvärdigt, kan ni säga upp avtalet och få pengarna tillbaka, alternativt begära sänkt hyra.

Vad har jag för skyldigheter?

Meddela alltid fel och klagomål direkt vid uppkomst. Ersättning utgår inte i efterhand.

Vårda stugan/campingtomten väl och följa gällande regler. Du ansvarar för eventuella skador du eller någon i ditt sällskap förorsakat genom att ha varit vårdslös. Du får endast använda stugan/campingplatsen till det som angivits vid bokning. Du får inte heller låta fler personer övernatta än det antal som angivits vid bokning. Stugor ska städas enligt instruktionerna som finns i stugan. Vid utebliven städning kommer detta att utföras på din bekostnad (från 2000 SEK).

Ombokning

Önskar du korta ner din bokning efter att du betalat anmälningsavgiften kan du göra detta innan du betalat slutlikviden för en ombokningskostnad på 150 kr. Efter hela beloppet har betalats sker ingen ombokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan endast avboka skriftligen till oss.

Om du har gjort första betalningen kan du avboka mot en kostnad på 350 kr. Efter att slutlikviden är betald sker ingen återbetalning utan avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få stughyran/ campingavgiften tillbaka, med avdrag för avbeställningsskyddet och en avbokningsavgift på sammanlagt 350kr. Avbeställningsskyddet är giltigt i följande fall: dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär. Om det inträffar en allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäringsbolag.

 

Vi reserverar oss för eventuelle prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.